Videregående skole

  • Korona-virus FRAMLEIS SKULEDRIFT PÅ RAUDT NIVÅ
    Regjeringa kom i går ettermiddag med ei presisering for det nasjonale tiltaket med raudt nivå for alle vidaregåande skuler. Tiltaket varer i fyrste omgang fram til og med tysdag 19. januar. Måndag 18. januar blir det tatt ny beslutning om det blir vidareført ytterlegare eller ikkje.

Til toppen