Aktuelt

OPPDATERT INFO OM LÆRINGSARBEIDET UNDER BUSSTREIKEN

Busstreiken ser ikkje ut til å få nokon snarleg løysing.

Men det betyr ikkje at læringsarbeidet stoppar opp. Skulen vil gå heile denne veka som normalt med vanleg klasseromsundervisning. I tillegg blir det lagt ut arbeid på Teams for dei som ikkje kjem seg på skulen.

 

Me presiserer fylgjande:

  • Det er viktig at alle prøver å finne alternativ transport slik at de kjem dykk til skulen. Prat saman i klassen og på tvers av klassar og gjer avtalar.
  • For dykk som ikkje finn nokon form for transportløysing og er heime (det blir ikkje ført fråvær), er det viktig at de gjer ALT av skulearbeid som lærarane legg opp til via Teams.
    • Heimeskulearbeidet er også ein del av læringa og er med på å danne grunnlaget for vurdering i faga.
    • Det blir gjeve anmerkningar for arbeid som ikkje blir gjort.

Lukke til med ei noko annleis læringsveke!

PS: Det kjem ny og oppdatert informasjon i slutten av veke 40, om kva som blir stoda etter haustferien.

 

Rød buss ved bussholdeplass - Klikk for stort bildeBusstransport Hallvard Mørk Tvete/Østfold fylkeskommune  

Bussjåfører ut i streik

Partene kom ikke til enighet om ny bussbransjeavtale, og alle rutebussjåfører i Oslo og Viken er tatt ut i streik fra søndag morgen. Det rammer busstilbudet i hele fylket.        

BUSSTREIK

Det er busstreik i Hallingdal, og skuleskyssen har stoppa opp. Ål vgs løyser dette i fyrste omgang slik: Skule går som normalt inntil vidare. Alle elevar vert oppfordra om å finne alternative måter å kome seg til skulen på. Det blir ikkje ført fråvær for dei elevane som ikkje klarer å kome seg til skulen. Lærarane legg ut oppgåver og lærestoff som alle plikter å fylgje opp/gjere. Kontakt læraren din om du har spørsmål.   Ny informasjon om situasjonen blir gjeve fortløpande.    

Elevrådet konstituert

Fredag 11.09.20 ble elevrådet ved Ål vgs for skoleåret 2020-21 konstituert. I elevrådstyret sitter:            Leder: Erlend (2SSA) Nestleder: Torleif (1TPA) Sekretær: Mikkel (1TPA) Vara: Vilde (3PBA)             Elise (1HSB)      

Fjerner krav om legeerklæring fram til 1. november

På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet  bestemt at  elever som er hjemme på grunn av helseplager ikke trenger å levere legeerklæring.  D e ordinære fraværsreglene  settes til side   fra mandag 24. august  fram til 1. november.  Elevene skal likevel levere egenerklæring, og  foresatte må  bekrefte fraværet for  elever under 18 år.     

Foresatte har ennå ikke tilgang til Visma InSchool

Av hensyn til personvernet kan vi ikke hente informasjon om foresatte til elever over 18 fra det sentrale folkeregisteret til Visma InSchool (VIS). Det medfører at leverandøren må lage en ny løsning der elevene selv kan gi foresatte tilgang. Vi må derfor dessverre utsette å gi foresatte, også til elever under 18 år, tilgang til VIS. Vi håper at vi kan gi foresatte tilgang før høstferien.

Informasjon om Visma InSchool

Visma InSchool vil være en viktig del av skolehverdagen din    

Kantine

Pga COVID-19 blir det begrensninger i kantinedrift og -tilbud høsten -20      

Skoleskyss, busskort og COVID-19

Informasjon om skoleskyss, søknad om busskort og munnbind/COVID-19    

Aktivitetsdag

Pga COVID-19 blir det ikke felles aktivitetsdag/bli kjent-dag for hele skolen som tidligere år.             

Informasjon - corona

Se informasjon om coronasituasjonen og våre tiltak  

Til toppen