Aktuelt

Skulehelsetenesta har tid til deg!

Mange elevar kjenner på usikkerheit og vanskelege tankar, særleg no når corona-pandemien begrensar oss så sterkt i kvardagen. Me i Skulehelsetenesta har tid til deg! Kom innom kontoret, kontakt oss på telefon eller snapchat (Ungdomslosen Hallingdal). Ranveig: 99287853 Margunn: 40210847 Norunn: 47637650

Foreldrepålogging Visma InSchool

Sjølv om Visma inSchool ikkje fungerer som planlagt endå, der foresette er meint å sjå både vurderingar og fråvær etter kvart, ikkje berre timeplanen, oppfordrar skulen likevel sterkt at foresette loggar seg på løysinga og registrere seg med adresse, mobilnummer og e-postadresse.  

100% fast stilling som spesialkonsulent

100% fast stilling som spesialkonsulent ved Ål vidaregåande skole ledig frå 12.04.21.  Søknadsfrist 10.12.20.

Oppdatert informasjon om høsteksamen

Eksamen skal gjennomføres som planlagt høsten 2020, fra 11. - 26. november. Alle som skal gjennomføre høsteksamen må følge tiltakene som er beskrevet i smittevernveilederen for privatisteksamen. Det er viktig at kandidater som har luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møter til eksamen. Det gjelder også hvis man er i karantene eller isolasjon.

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock

Nå er skoleruta for 2021 til 2023 vedtatt

Fylkestinget i Viken har vedtatt skoleruta for skolene i Viken for de to neste skoleårene.  Se de nye skolerutene for 2021 til 2023.

Nå kan foresatte logge seg inn i Visma InSchool

Foresatte kan logge seg inn for å få tilgang til kontaktopplysninger og annen informasjon fra skolen.  

Ingen utenlandsreiser i Viken-skolenes regi ut skoleåret 2020/2021

Viken fylkeskommune har besluttet å forlenge reisestopp for alle reiser til utlandet i skolenes regi, eller som kan knyttes til skolene, ut skoleåret 2020/2021. Ingen utenlandsreiser i skoleregi i Viken fylkeskommune ut skoleåret 2020/2021. Trude Rebecha Levare/Viken fylkeskommune

Elevrådet ved Ål vgs for skoleåret 2020-21

Elevrådet ved Ål vgs for skoleåret 2020-21 er konstituert. I elevrådstyret sitter:            Leder: Erlend (2SSA) Nestleder: Torleif (1TPA) Sekretær: Mikkel (1TPA) Vara: Vilde (3PBA)             Elise (1HSB)      

Aktivitetsdag

Pga COVID-19 blir det ikke felles aktivitetsdag/bli kjent-dag for hele skolen som tidligere år.             

Til toppen