MØTE FOR FØRESETTE VEKE 38 OG 39 - MED SMITTEVERNTILTAK


Blomst i solen og blå himmel - Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

På grunn av koronapandemien blir møte for føresette i ny «drakt» denne hausten.  Det betyr at me må dele stormøtet opp i tre mindre møter for å ivareta forsvarleg smittevern.  det blir foreldremøter 14., 17. og 23.09., alle dagar kl. 18.30.  Sjekk kva dag de skal møte på. 

Anbefaling fra kommuneoverlegeforum for Hallingdal om bruk av munnbind

Kommuneoverlegeforum for Hallingdal (KOLF) gir nå råd og anbefaling om at skoleungdom bruker munnbind på busser som er fulle/har trengsel. Dette er med bakgrunn i bekymring for C19-smitte, da det er vanskelig å opprettholde sosial distanse (min 1 meter) under skoletransport. Rådet er derfor at elever har med seg munnbind og bruker dette når det blir fullt/trengsel på bussen. Elever/hjemmene må selv gå til anskaffelse av munnbind.    

Til toppen