SMITTEVERN OG KANTINEDRIFT

Det er "vanlig" skole igjen. Det betyr likevel at vi må videreføre strenge koronatiltak - pandemien er ikke over!

Koronavirus - Klikk for stort bileteKorona-virus CDC/Unsplash  

Ledig stilling som spesialkonsulent og elevassistent ved Ål vidaregåande skole.

I tillegg treng vi eksamensvakter.

 

Sjølv om Visma inSchool ikkje fungerer som planlagt endå, der foresette er meint å sjå både vurderingar og fråvær etter kvart, ikkje berre timeplanen, oppfordrar skulen likevel sterkt at foresette loggar seg på løysinga og registrere seg med adresse, mobilnummer og e-postadresse. Du loggar inn i VIS som føresett med ID-porten.  Utan denne registreringa er det vanskeleg for skulen å kome i kontakt med foresette når me har behov for det.  Grunnen til at vurderingar og fråvær ikkje er ein del av løysinga endå, er personverndirektivet (GDPR). Det blir arbeidd frå sentralt hald i Viken fylkeskommune for å få dette på plass.     Takk for at du registrerer deg!

  

Viken fylkeskommune har diverre handtert intensjonen om raudt nivå feil då dei bestemte at deler av undervisninga skulle over til digital heimeundervisning for alle elevane i fylket.  UDIR og FHI er tydeleg på at ei slik avgjerd skal takast lokalt og i samråd med kommuneoverlegen i den kommunen som skulen er plassert i.

«Tilpassa raudt nivå» er for å demme opp for meir smitte. Dette er fyrst og fremst for å avhjelpe under transport, men også for å lette «trykket» inn på skulene. Skulen er IKKJE stengd!  «Tilpassa raudt nivå» betyr i hovudsak at teoriundervisning skal skje på digitale flater og praktisk undervisning på skulen.

Merk at privatisteksamen går som planlagt.

Som ein konsekvens av COVID19-pandemien og at regjeringa i dag kom med nye innstrammande smittevernføringar både nasjonalt og for regionar i Viken, har kriseleiinga i Viken fylkeskommune bestemt å gå over til raudt nivå for alle vidaregåande skoler i Viken frå måndag 09.11.20.   Viken fylkeskommune går over til digital heimeundervisning for å dempe smitte, og for å avhjelpe kollektivtrafikken.

 

På grunn av auka smittetrykk i Hallingdal, og då spesielt i Gol og Ål, har kommuneoverlegane i dei to kommunene bestemt at det er påbudt med munnbind på buss til og frå skulene frå måndag 2. november.  Ål vgs vidarefører elles dei skjerpa smitteverntiltaka også veke 44.

Det er auka smittetrykk i Hallingdal og kommuneoverlegeforbundet (KOLF) ber alle om å skjerpe inn rutinane.   I samråd med kommuneoverlege Ål/Hol og HVO, har me kome fram til desse innskjerpingane ved Ål vgs, for veke 44 (fram til 1. november):

Blader i høstfarger

Me har kome dit i skuleåret at det er tid for å invitere føresette til samtale med skulen om eleven sin trivsel og læring. Dette er eit svært viktig samarbeid for oss og eleven, og me håper at alle føresette set av tid til denne praten.  

  

Den nasjonale OD dagen er 29. oktober, men som tidlegare år legg Ål vidaregåande skole OD-dagen til fredag 30. oktober.   Vi vonar at flest mogeleg av våre elevar ynsker å delta i denne aksjonen, der ungdom gjev eit dagsverk til annan ungdom, i år til ungdom som har flykta frå Sør-Sudan til Uganda. 

 

Busstreiken er over og me er tilbake til normalen frå måndag 05.10.20.

Til toppen