MØTE FOR FØRESETTE VEKE 38 OG 39 - MED SMITTEVERNTILTAK


Blomst i solen og blå himmel - Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

På grunn av koronapandemien blir møte for føresette i ny «drakt» denne hausten.  Det betyr at me må dele stormøtet opp i tre mindre møter for å ivareta forsvarleg smittevern.  det blir foreldremøter 14., 17. og 23.09., alle dagar kl. 18.30.  Sjekk kva dag de skal møte på. 

I tabellen under finn de kva dato de skal møte på:

DATO

TID

KLASSAR

ROM

MÅNDAG
14.SEPT.

KL 18.30

1TPA, 1TPB, 2KJA, 2ITA,

1ELA, 2ELA,

3PBA

Frammøte i gymsalen.

TORSDAG
17.SEPT.

KL 18.30

1HSA, 1HSB

2BUA, 2HFA

2SSRA

Frammøte i gymsalen.

ONSDAG
23.SEPT.

KL 18.30

1BAA, 1BAB

2BYA, 2ANA

1SSRA

Frammøte i gymsalen.

 

Møtet har to delar; ein felles del og ein klassevis del. Stikkord for innhaldet er slik:

FELLES DEL

KLASSEVIS DEL

 • Presentasjon av skulen
 • §9A og elevane sin rett til eit trygt skulemiljø
 • Samarbeid skule - heim
 • Koronasituasjonen og smittevern
 • Presentasjon av rådgjevartenesta
 • Informasjon om skulehelsetenesta
 • Fraværsføring generelt og under koronapandemien spesielt
 • Visma inSchool
 • Presentasjon av linja og kven som arbeider i og med klassen
 • Om klassen generelt; læringsmiljøet, tillitsvalde/elevrådet, klassen sin time mm.
 • Time-, prøve- og årsplanar
 • YFF-faget spesielt
 • Teams og eventuelle andre digitale flater
 • Omvisning
 • Anna…

 

Elev kan gjerne møte saman med ein føresett.

TILTAK FOR SMITTEVERN:

 • Kun èin føresett per elev
 • Handvask/spriting ved ankomst til gymsalen
 • Registrering med navn og telefonnummer
 • Minimum 1 m avstand til andre

 

VEL MØTT TIL VIKTIG SAMARBEID MELLOM SKULE OG HEIM - TIL ELEVANE SITT BESTE 😊

Her finn du dokumentet til evt utskrift:

Foreldremøte h20_invitasjon (DOCX, 132 kB)

Anbefaling fra kommuneoverlegeforum for Hallingdal om bruk av munnbind

Kommuneoverlegeforum for Hallingdal (KOLF) gir nå råd og anbefaling om at skoleungdom bruker munnbind på busser som er fulle/har trengsel. Dette er med bakgrunn i bekymring for C19-smitte, da det er vanskelig å opprettholde sosial distanse (min 1 meter) under skoletransport. Rådet er derfor at elever har med seg munnbind og bruker dette når det blir fullt/trengsel på bussen. Elever/hjemmene må selv gå til anskaffelse av munnbind.    

Til toppen