ANBEFALING OM BRUK AV MUNNBIND PÅ SKOLEBUSSENE

Anbefaling fra kommuneoverlegeforum for Hallingdal om bruk av munnbind

Kommuneoverlegeforum for Hallingdal (KOLF) gir nå råd og anbefaling om at skoleungdom bruker munnbind på busser som er fulle/har trengsel. Dette er med bakgrunn i bekymring for C19-smitte, da det er vanskelig å opprettholde sosial distanse (min 1 meter) under skoletransport. Rådet er derfor at elever har med seg munnbind og bruker dette når det blir fullt/trengsel på bussen. Elever/hjemmene må selv gå til anskaffelse av munnbind.    

 

 

 

Klikk for stort bilde    

Til toppen