FORELDREPÅLOGGING I Visma InSchool

Sjølv om Visma inSchool ikkje fungerer som planlagt endå, der foresette er meint å sjå både vurderingar og fråvær etter kvart, ikkje berre timeplanen, oppfordrar skulen likevel sterkt at foresette loggar seg på løysinga og registrere seg med adresse, mobilnummer og e-postadresse. Du loggar inn i VIS som føresett med ID-porten.  Utan denne registreringa er det vanskeleg for skulen å kome i kontakt med foresette når me har behov for det.  Grunnen til at vurderingar og fråvær ikkje er ein del av løysinga endå, er personverndirektivet (GDPR). Det blir arbeidd frå sentralt hald i Viken fylkeskommune for å få dette på plass.     Takk for at du registrerer deg!

Klikk for stort biletePålogging VIS  

Du finn meir informasjon om foreldrepålogging i Visma InScool her

Til toppen