Operasjon Dagsverk 30.10.20

Den nasjonale OD dagen er 29. oktober, men som tidlegare år legg Ål vidaregåande skole OD-dagen til fredag 30. oktober.   Vi vonar at flest mogeleg av våre elevar ynsker å delta i denne aksjonen, der ungdom gjev eit dagsverk til annan ungdom, i år til ungdom som har flykta frå Sør-Sudan til Uganda. 

OD–komiteen kjem ikring i dei ulike klassane for å informere om OD generelt og årets prosjekt spesielt. 

De finn litt informasjonm årets prosjekt her.  Dessutan kan de finne informasjon til føresette om OD her (DOCX, 541 kB).

Litt kort info om betaling for dagsverk – i år er det 400 kr som i fjor.

Arbeidsgiverne kan betale for dagsverk på betale.od.no med vipps, kort eller faktura*. Her fyller arbeidsgiver inn informasjon om seg selv, samt elevens navn, skole og klasse. 

Når betalingen er gjennomført genereres et referansenummer, som skrives på elevens arbeidskort (PDF, 29 kB).

Eleven tar med arbeidskortet tilbake til skolen, og referansenummeret er elevens bevis på at han/hun har jobbet på OD-dagen. 

*kun bedrifter med organisasjonsnummer kan motta faktura

 

Dersom det er elevar som ein eller annan grunn ikkje kan/ynskjer å delta, vert det opplegg for dei her på skulen, med arbeid (oppgåver m.m.) som vil handle om operasjon dagsverk, solidaritet og årets konflikt spesielt m.m. Dei vil ha vanleg dag frå 08.00 – 14.30. Dersom elevar ikkje deltek og ikkje møter på skulen vert det sett fråvære for dagen.

Til toppen