Skoleskyss, busskort og COVID-19

Informasjon om skoleskyss, søknad om busskort og munnbind/COVID-19

Rød buss ved bussholdeplass - Klikk for stort bilete  

Informasjon fra Brakar:

Brakar følger nasjonal veileder for smittevern i kollektivtransport utarbeidet av FHI, sist oppdatert 7. august 2020. I tillegg følger vi de råd som blir gitt gjennom egen smittevernveileder for skolene.  Alle sitteplasser i bussen kan nå benyttes, med unntak av 1. seterad bak sjåfør og seter som vender mot kjøreretningen. Dette gjelder også for gult nivå.  Fordør vil bli åpnet, og elever skal validere skolekortet.

Drosjeselskapene kan planlegge for bruk av samtlige passasjerplasser, men det vil være opptil det enkelte drosjeselskap om de vil la passasjerer sitte i forsetet.  Brakar oppfordrer skolene til å gjøre foresatte og elever kjent med regjeringens henstilling til at alle som har mulighet, velger å gå eller sykle til skolen.

Det er viktig at foreldre gjør en vurdering av om det riktig å la barn som ikke har rett til skoleskyss å reise med ungdomskort til skolen. Busskapasiteten for skoleskyss er i utgangspunktet ikke dimensjonert for å ta med disse elevene. Det kan bety at flere må stå, og god smittevernavstand kan bli vanskelig å opprettholde på bussene.

Brakar ønsker at skolene på nytt påpeker overfor elevene betydningen av god håndhygiene både før og etter reisen med buss/drosje.

Retningslinjene kan bli endret på kort varsel dersom det kommer store lokale smitteutbrudd. Det er også varslet om at det vil komme en konklusjon vedrørende bruk av munnbind innen 14. august. Dersom det gis en anbefaling om bruk av munnbind, vil ikke Brakar kunne tilby dette til elevene.

Eventuelle spørsmål kan sendes til skoleskyss@brakar.no

Informasjon fra skolen:

SØKNAD OM BUSSKORT:

Du søker om busskort på studentportalen;

https://minskyss.bfk.no/Account/Login?ReturnUrl=%2f

Det har vært en feil på denne siden. Feilen er nå rettet og du kan logge deg inn og søke om skoleskyss.

Du finner mer informasjon om skuleskyss her:

https://www.brakar.no/informasjon-og-kontakt/skoleskyss-2/

ANBEFALING OM MUNNBIND PÅ SKOLEBUSSENE:

Kommuneoverlegeforum for Hallingdal (KOLF) gir no råd og anbefaling om at skuleungdom bruker munnbind på busser som er fulle/har trengsel. Dette er med bakgrunn i bekymring for C19-smitte, da det er vanskelig å opprettholde sosial distanse (min 1 meter) under skoletransport. Rådet er derfor at elever har med seg munnbind og bruker dette når det blir fullt/trengsel på bussen. Elever/hjemmene må selv gå til anskaffelse av munnbind.

Til toppen