Rådgivertjenesten

Lurer du på hva du vil bli? Har du et konkret problem på skolen eller hjemme? Trenger du bare noen å snakke med?

Klikk for stort bilete 

Tor Olav Sviggum og Trine Aslaksrud Børtnes er skolens rådgivere og har kontor sentralt i nærheten av ekspedisjonen og personalrommet.

En av oss eller begge er stort sett tilgjengelig gjennom hele uka. Du kan be om time direkte til oss, gjennom kontaktlærer, ekspedisjon, sms, eller e-post.

Kontaktinformasjon:

Trine: epost: trinebor@viken.no, tlf: 934 12 281 / 32 08 45 07

Tor Olav: epost: torsv@viken.no, tlf: 995 76 747 / 32 08 45 08

Hos oss kan du få hjelp til utdanning og yrkesveiledning. Du kan også få hjelp til andre problemstillinger du trenger hjelp til.  Det kan være at vi kontakter skolehelsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenetsen eller andre.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Yrkesorientering og personlig veiledning i forbindelse med fagopplæring/skolegang/studier og yrker
  • Valg av utdanningsprogram og programfag
  • Informasjon om tilbud og krav ved videregående skoler, fagopplæring, teknisk fagskole, universitet og høgskoler
  • Søknader til fagopplæring, skolegang, studier
  • Tilrettelegging om skoledagene føles tunge
  • Personlig veiledning når du har personlige og/eller sosiale vansker som har betydning for skolegangen din.
  • Hvordan du kan komme i kontakt med studiesteder i utlandet

Vi organiserer besøk fra utdanningsinstitusjoner og andre

Vi er også:

  • Bindeledd til Oppfølgingstjenesten, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Lånekassen og andre ungdomsrelaterte hjelpeinstanser
  • Voksenpersoner som lytter til det du har å si
  • Dersom du har problemer som kan gå ut over skolearbeidet ditt, er det viktig at du snakker med rådgiverne om dette. På den måten får vi bedre muligheter til å hjelpe deg.


Vi er her for deg! Ta kontakt!

Tilretteleggingsleder 

Ranveig Hille har ansvar for koordinering og tilrettelegging av særskilt tilrettelagt opplæring og spesialundervisning.

Til toppen